Uenig med Lotteritilsynet om momskompensasjon

Uenig med Lotteritilsynet om momskompensasjon

30.12.20 21:01 av Erik Sennesvik

Innsats for trivsel og trygghet i nærområdet gir ikke samme oppmerksomhet som redningsarbeid og idrettsstevner – men det er frivillig innsats Lotteritilsynet har denne gangen gått «grundigere» til verks når det gjelder behandlingen av momskompensasjonssøknadene. Vellenes Fellesorganisasjon mener synspunktene fra tilsynet avdekker et syn på frivillig arbeid som svekker samfunnsnyttig innsats i lokalmiljøene.

Les mer