"Grasrotandel" forsvinner for velforeninger?

"Grasrotandel" forsvinner for velforeninger?

Publisert av Erik Sennesvik den 27.10.17.

VFO er enig i Departementets begrunnelse for å se nærmere på regelverket: «Endringene skal sikre at midlene i størst mulig grad tilkommer lag og foreninger med frivillig aktivitet.»

 

Departementet foreslår at velforeninger der virksomheten ikke kommer privatøkonomiske interesser til gode kan likevel delta. Men hvordan avgrenses "virksomheten" og hvordan måles den? Er det "enten eller?" Det er en utfordring, at de fleste begreper som brukes i høringsnotatet og forskriften ikke har en entydig definisjon.  Dette understreker behovet for en mer omfattende gjennomgang av lover, forskrifter og annet regelverk basert på frivilligheten som egen sektor, og som kan sikre at virkningen av bestemmelsene er klar og ikke trenger administrative vurderinger på lavere nivå.

Dette kan føre til mange byråkratiske diskusjoner og må unngås.
 

Det er viktig at Departementet gjør en klarere avgrensning i forhold til hovedformålet med endringen: At utbetalt grasrotandel ikke går til individuell berikelse eller er tilskudd til aktiviteter av personlig art. Du kan lese hele høringsuttalelsen i vedlegget.