.

.

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 29.11.22. Oppdatert 09.01.23.

VFOs Landskonferanse og Landsmøte 2023

 

- Veien til sosial bærekraft

 

  • Én helse - menneskers helse henger sammen med dyrs helse og vårt felles miljø
  • Hvordan skape sosialt bærekraftige byer og steder ved å koble planlegging, design og samfunnsplanlegging tettere sammen?
  • Lokale medvirkningsporsesser som virkemiddel
  • Hvordan kan din lokale velforening bidra og gjøre en forskjell? 

 

 

Landskonferansen  

FNs bærekraftsmål er verdens arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Land, næringsliv, og enkeltpersoner må jobbe sammen for å nå felles mål. Hvordan kan din lokale velforening bidra og gjøre en forskjell? 

Vellenes Fellesorganisasjon ser at begrepet sosial bærekraft favner et stort potensial. 

Et sosialt bærekraftig samfunn preges av tillit, trygghet, og tilhørighet til gode nærmiljø. Folkehelse og muligheten for lokal medvirkning er også viktige faktorer. Under årets landskonferanse skal vi lære mer om hvordan vi kan bidra til å skape sosialt bærekraftige lokalsamfunn, og hvilke rolle nærmiljøorganisasjoner kan ta. Konferanseprogrammet streames som webinar, slik at de som ikke har anledning til å delta fysisk kan få med seg det matnyttige programmet. 

 

  

Målgruppe 

VFOs medlemmer

Ledere, styremedlemmer og andre representanter for velforeninger, grendelag og nærmiljøorganisasjoner. 

Representanter for borettslag og andre nabolagsforeninger.

Ansatte i stat, kommuner og interesseorganisasjoner

Alle som er interessert i folkehelse, lokal medvirkning og bærekraftig utvikling. 

   

Programmet: HER

 

Påmelding: Trykk her for påmelding

 

 

 

Landsmøte 

Kl. 14.00 - 17.00 

 Landsmøtet er Vellenes Fellesorganisasjon høyeste organ. Representanter fra våre medlemsorganisasjoner skal samles for å debattere og påvirke retningen organisasjonen skal ta.

VFOs vedtekter finner du her 

 

Målgruppe:

Nye og gamle medlemmer er velkomne. 

Ønsker du å melde inn din forening? Innmelding her

  

Saker til Landsmøtet: 

Innkalling med saksliste og nødvendige dokumenter sendes ut tre uker før landsmøtet. 

Saker som ønskes behandlet på landsmøtet, må være fellesorganisasjonen i hende senest 18 januar 2023.

  

Deltakelse: 

Landsmøtet består av valgte representanter fra medlemsforeningene etter følgende skala: 
- foreninger med inntil 100 medlemmer to representanter 
- foreninger med inntil 200 medlemmer tre representanter 
- foreninger med mer enn 200 medlemmer ytterligere en representant for hvert påbegynt 200 medlemmer, begrenset oppad til totalt fem representanter pr. forening.

 

Landskonferansen og Landsmøtet finner sted 18. mars på på Thon Hotel Opera i Oslo.


Kontakt oss:

Dersom du har spørsmål hører vi gjerne fra deg. Ta kontakt på post@vellenesfellesorganisasjon.no

 

Påmelding: Trykk her for påmelding