.

.

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 02.01.24. Oppdatert 13.02.24.

VFO inviterer til Landskonferanse og Landsmøte 16. Mars 2024

God helse og livskvalitet
- de lokale løsningene 

 

  • Hvordan påvirkes helsen av lokalmiljøet
  • Verktøy for å skape en helsefremmende lokalmiljø 
  • Inspirasjon fra de som har gjort det 
  • Hvordan kan din forening bidra og gjøre en forskjell? 

FNs bærekraftsmål er verdens arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Land, næringsliv, og enkeltpersoner må jobbe sammen for å nå felles mål. 

I år fokuserer vi på mål 3: God helse og livskvalitet. Helse er ikke bare et resultat av individuelle forhold og levevaner, men påvirkes også av levekår og strukturelle forhold som oppvekst, bo- og nærmiljø. Frivillige foreninger spiller en sentral rolle for å skape aktive, trygge og gode nærmiljø. Under årets landskonferanse skal vi lære om hvordan vi blir påvirket av lokale forhold og la oss inspirere til hvordan vi kan skape nabolag som er både hyggelige og gode for helsen. 

Landskonferansen vil inneholde et variert program. Det kommer dyktige forelesere som vil inspirere og belyse aktuelle temaer og dere vil kunne gå hjem med nye verktøy for godt velarbeid.

 

Påmelding: Trykk her for påmelding

Program: Se programmet her

 

Målgruppe

 Nye og gamle medlemmer i VFO

Ledere, styremedlemmer og andre representanter for velforeninger, grendelag og nærmiljøorganisasjoner

Representanter for borettslag og andre nærmiljøforeninger

Ansatte i kommuner og interesseorganisasjoner 

Alle som er interessert i folkehelse, lokale tiltak og bærekraftig utvikling

 

Sted

Strawberry Quality Hotel Residence i Sandnes

Landskonferansen vil også bli sendt LIVE på nettet

Lang reisevei? Søk om reisestøtte her 

 

Landsmøte

Landsmøtet er Vellenes Fellesorganisasjons høyeste organ. Her skal vi bestemme framtiden til organisasjonen. Det blir valg av nytt styre og leder, vedtektsendringer og høringer.

 

Saker til Landsmøtet

Innkalling med saksliste og nødvendige dokumenter sendes ut tre uker før Landsmøtet. Saker som ønskes behandlet på Landsmøtet, må være fellesorganisasjonen i hende senest 15. Januar 2024. 

 

Deltakelse 

Alle nye og gamle medlemmer er velkommen.  

Ønsker du å delta som delegat? Medlemsforeninger kan melde på representaten etter følgende skala:  

  • Foreninger med inntil 100 medlemmer kan sende to representanter 

  • Foreninger med inntil 200 medlemmer kan sende tre representanter 

  • Foreninger med merr enn 200 medlemmer kan sende ytterligere en representant for hvert påbegynte 200 medlemmer, begrenset oppad til fem representanter per forening

 

 

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål hører vi gjerne fra deg. Ta kontakt på post@vellenesfellesorganisasjon.no