..

..

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 04.01.23. Oppdatert 16.03.23.

VFOs Landskonferanse og Landsmøte 2023

 

- Veien til sosial bærekraft


 

 

Program Landskonferansen

 

09.00  Registrering og mingling

 

10.00  Konferansen åpner v/Ingeborg Bastiansen, administrasjonsleder, Vellenes Fellesorganisasjon


10.05  Velkommen   v/Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær, Frivillighet Norge 

 

10.15  Én helse - Natur, miljø og menneskers helse v/Ernst Kristian Rødland, Overlege på område klima, Folkehelseinstituttet 

 

10.40  Lokale medvirkningsprosesser som virkemiddel v/Gunnar Ridderstrøm, Førsteamanuensis, NMBU

 

11.05  Hvordan vi skaper sosialt bærekraftige byer og steder - praktiske eksempler v/Aslaug Tveit, daglig leder, Leva Urban Design

 

11.30  Mingling 

 

12.00 Vellenes Fellesorganisasjon - hva jobber vi med nå? v/Ole Johan Jensen, Nestleder Vellenes Fellesorganisasjon

 

12.25 Inspirasjon fra vellene

 

12.45  Årets vel

 

13.00  Lunsj

 

14.00  Landsmøte

 

18.00  Middag

 

 

Bidragsytere og budskap:

 

 

  Ernst Kristian Rødland, Overlege på område for klima, Folkehelseinstituttet

 

Én helse - Natur, miljø og menneskers helse

Ernst har siden 2017 jobbet med Én helse, et initiativ som anerkjenner at menneskers helse henger sammen med dyrs helse og vårt felles miljø. Under landskonferansen vil vi lære om hvordan nærmiljøet påvirker helsen og deltakere vil få med seg lærdom om hvordan velforeninger kan ha en helhetlig tilnærming til folkehelse.


 

  Aslaug Tveit, Daglig leder, Leva Urban Design

 

Hvordan vi skaper sosialt bærekraftige byer og steder - praktiske eksempler

Aslaug vil gi eksempler på sosial bærekraftig i praksis. I Leva Urban Design jobber de "Ovenfra og ned" med planlegging av byer og steder, samtidig som de fasiliterer prosesser "nedenfra og opp" sammen med lokalmiljøet. For Aslaug har ikke involvering en sluttdato. Det står like sentralt i planleggingen som i prosessen av å skape interesse, eierskap og engasjement for stedsutvikling. 

 

 

 

 

Påmelding: Trykk her for påmelding

 

Landskonferansen og Landsmøtet finner sted 18. mars på på Thon Hotel Opera i Oslo.

Konferanseprogrammet streames som webinar, slik at de som ikke har andledning til å delta fysisk kan få med seg det matnyttige programmet. 

 

Kontakt oss:

Dersom du har spørsmål hører vi gjerne fra deg. Ta kontakt på post@vellenesfellesorganisasjon.no