..

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 02.02.24. Oppdatert 13.02.24.

VFO inviterer til Landskonferanse og Landsmøte 16. Mars 2024


God helse og livskvalitet


- de lokale løsningene 

 

  • Hvordan påvirkes helsen av lokalmiljøet
  • Verktøy for å skape en helsefremmende lokalmiljø 
  • Inspirasjon fra de som har gjort det 
  • Hvordan kan din forening bidra og gjøre en forskjell? 

Påmelding: Trykk her for påmelding

Informasjon:  Trykk her for å praktisk informasjon


Program Landskonferansen

09.00  Registrering

10.00  Konferansen åpner

10.05  Velkommen

10.15  Nærmiljøutvikling og folkehelse  
v/Rolf Hansen, Seniorrådgiver avdeling miljø og helse, Helsedirektoratet

10.40  Perspektiver fra Sandnes kommune
v/Frode Heigre, Avdelingsleder park og gravplasser, Sandnes kommune

11.10  Pause og mingling

11.30   Inkluder naturen - Uteområder i barnehager og skoler 
v/Anne-Karine Halvosen Thoren, Professor emeria, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Univesitet

11.55  Miljøvennlige nabolag 
v/TBA

12.15  Pause og mingling

12.35  Årets vel
v/Ole Johan Jensen, Leder, Vellenes Fellesorganisasjon 

12.45 Inspirasjon fra vellene
v/TBA

13.00  Lunsj

14.00 - 17.00  Landsmøtet


Det kan bli endringer i programmet til det bedre

 

Utvalgte bidragsytere

Anne-Karine Halvorsen Thorén, Professor emerita, NMBU institutt for landskapsarkitektur

Anne-Karine er professor og har hatt særlig fokus på barns utearelaer folkehelse og bærekraftig byutvikling. Anne-Karine vet hvordan å dra naturen inn i leken og la barn bruke sin kreativitet. Vi vil lære om hvordan å sikre kvalitet i utforming av lekearealer. Innledningen passer godt for de som er interessert i lekeområder på skoler og barnehager, eller for de som ønsker inspirasjon til egne aktivitetsområder. 

Rolf Hansen, Seniorrådgiver avdeling miljø og helse, Helsedirektoratet

Rolf har jobbet mange år med fysisk akivitet og nærmiljøutvikling. Han har god kjennskap til velforeninger og andre frivillige organisasjoner gjennom aktiv deltakelse. Han skal fortelle om prosjektene i Helsedirektoratet og lære oss om sammenhengen mellom nærmiljø og vår helse.