Adopter en Strand

Adopter en Strand

Publisert av Eivind Bødtker Bødtker den 29.01.17. Oppdatert 09.02.17.

Hold Norge Rent inviterer til workshop om prosjektet "Adopter en strand". Workshopen finner sted i Oslo tirsdag 28. februar kl. 11:00 - 16:30. Lenke til påmelding: Workshop om «Adopter en strand»

I 2017 lanserer Hold Norge Rent prosjektet «Adopter en strand». Prosjektets mål er å etablere en landsomfattende ordning for å ta vare på Norges strender og øyer, samt områder langs vassdrag og innsjøer. Målgruppen for prosjektet er lokale lag og foreninger, organisasjoner, lokalt næringsliv og aktører i offentlig sektor.

 

«Adopter en strand» er et supplement til Strandryddedagen og blir et viktig verktøy i kampen mot marin forsøpling i årene fremover. Miljøorganisasjoner, friluftsråd, vel, båtforeninger, skoleklasser, idrettslag, fagforeninger, speidergrupper, campingplasser, hotell, asylmottak, museer, trossamfunn, kjøpesentre, avfallsselskap, kommuner m.fl. kan alle delta ved å adoptere en lokal strand, øy, elv e.l. og bidra til å holde denne fri for marint avfall.

 

Workshop tirsdag 28. februar

Hold Norge Rent inviterer nå til en workshop om «Adopter en strand» tirsdag 28. februar. På denne workshopen skal vi presentere prosjektet og sette fokus på utformingen av ordningen. Nærmere informasjon om sted og program sendes ut etter påmeldingsfristen.

 

Lenke til påmelding: Workshop om «Adopter en strand»

 

Påmeldingsfristen er 10. februar.

 

«Adopter en strand» er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.