Allemannsretten

Allemannsretten

Publisert av Eivind Bødtker Bødtker den 14.01.16. Oppdatert 07.08.18.

Den kjente Sandefjordsaken som ble behandlet av Høyesterett i 1998, handler om allemannsretten, og mulighet til å ferdes over annen manns eiendom. Allemannsrettene er et gammelt skandinavisk rettsinstitutt, og bygde tidligere i hovedsak på sedvanerett.

Som medlem kan du lese utredningen til Høyesterettsadvokat Per Sandvik og tidligere partner i Kluge Advokatfirma DA ved å trykke  >> HER