Bestill kurs fra Frivilligeht Norge

Publisert av Eivind Bødtker Bødtker den 26.02.17.
Her kan du se hvilke tema som det kan bestilles kurs om fra Frivilliget Norge.
http://frivillighetnorge.no/no/kurs_+_verktoy/bestill_kurs_og_foredrag/