Det handler om livskvalitet!

Det handler om livskvalitet!

Publisert av Annette Skogheim den 04.04.18.
Cathrine Vigander er partner og daglig leder i Element arkitekter. I tillegg foreleser hun i inn- og utland, blant annet på Harvard University. For Vigander er livskvalitet viktig, og hun ser på dette som noe arkitekter må konsentrere si innsats rundt. 

Deltakerne på Vellenes Fellesorganisasjons landskonferanse fikk en spennende forelesning der Vigander blant annet pekte på noen viktige kvalitetsprinsipper for gode bygg og områder:

Stimulere til kontakt, aktivitet og opplevelse 
• Gode lysforhold og utsyn 
• Og luftkvalitet og lav støybelastning 
• God tilgjengelighet til og på stedet 
• Ivareta sikkerhet 
• Ha lang levetid 
• Energiøkonomisk 
• God ressursbruk, lave klimautslipp 
• Gi lave drifts- og vedlikeholdskostnader

Ved å trykke på bilde, og/eller linken under har du mulighet til å se en redigert versjon av presentasjonen som ble holdt (på grunn av størrelsen vil det kunne ta litt tid å laste opp filen).

God lesning!20180303_LIVSKVALITET_CV_Element Arkitekter_Vellenes Fellesorganisasjon_LOW RES.pdf