Eiendomskatt

Publisert av Eivind Bødtker Bødtker den 05.04.17.
Det er innført eiendomskatt i mange kommuner. Dette har effekt for grendehus, velhus og andre eiendommer som eies av velforeninger.
Det kan søkes om fritak for eiendomemr som drives av frivillige foreninger. Søknad sendes kommunen.
Fristen i Oslo er 11. april.   Foreningen Frivillighet Norge har tatt opp saken sentralt. Kontakt Morten Johansen