Eiendomsrett til fellesarealer

Eiendomsrett til fellesarealer

Publisert av Eivind Bødtker Bødtker den 08.01.16. Oppdatert 07.08.18.

På boligfelt eller i tilknytning til mindre enheter som for eksempel rekkehus, boliger med flere eierseksjoner etc. er det ofte fellesarealer som veier, lekeplasser, utmark etc.
Av ulike grunner kan spørsmålet om eiendomsretten og bruksrett til slike fellesareal bli satt på spissen. I det følgende vil det bli gjort rede for noen utgangspunkter i slike saker.

Som medlem kan du lese utredningen til Høyesterettsadvokat Ragnar Eldøy ved å trykke >> HER