Få juridisk bistand

Få juridisk bistand

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 08.08.23. Oppdatert 10.01.24.

Har dere et juridisk spørsmål og lurer på veien videre? Som medlem av Vellenes Fellesorganisasjon får alle foreninger en hel time til saksavklaring hos Aurlien Vordahl & Co advokatfirma (AVCO) 


Alle medlemmer får 25% rabatt på veiledende pris hos AVCO

Alle medlemmer får inntil 60 minutter gratis saksavklaring i forbindelse med gjennomgang av sak 


Med saksavklaring menes ikke konkret rådgivning i den aktuelle saken, men omfatter en gjennomgang av sakens hovedproblemstillinger og kartlegging av hvilket arbeid som skal gjøres for vellet. Gjennomgangen kan foregå enten som online-konsultasjon, på telefon eller i et møte 

AVCO har særlig ekspertise på:

 • Tingsrett 
 • Boligrett 
 • Naborett 
 • Selskaps- og foreningsrett  
 • Plan- og bygningsrett  
 • Vei-, vann og avløpsrett 
 • Forvaltningsrett 
 • Entrepriserett 

   

  Ønsker dere å gå videre med saken?  

  Dersom dere finner ut at dere skal gå videre med saken får dere 25% rabatt. Etter fratrukket rabatt er veiledende priser som følger: 

  Veiledende timesats 2024, etter at rabatt er fratrukket, er som følger: 

  Partner/Assosiert partner: kr 2.625,- 

  Senioradvokat: kr 2.175,- 

  Advokat: kr 2.063,- 

  Advokatfullmektig: kr 1.762,- 

  Alle priser er eks mva. Mva-en vil det enkelte vel normalt kunne få refundert i den årlige momskompensasjonssøknaden 

  Det enkelte vel står fritt til å velge om bistanden skal gis av en advokatfullmektig, advokat. Senioradvokat eller partner/assosiert partner 

    

  Kontakt 
   

  Om dere ønsker å benytte dere av AVCOs tjenester, kan dere sende en epost – sammen med sakens dokumenter – til vfo@avco.no 

  Muntlige henvendelser kan rettes til assosiert partner Karoline Robertson, på telefon 91 11 46 40 

  Medlemskap hos oss må dokumenteres, så her kan dere sende oss en epost å be om en bekreftelse på medlemskapet deres, så sender vi dere en rask bekreftelse tilbake. Vår epostadresse er post@vellensfellesorganisasjon.no 

    

  Ikke medlem? 

  Som medlem av Vellenes fellesorganisasjon får din forening en rekke medlemsfordeler. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon eller meld inn din forening her