Folkehelsemeldingen er lagt fram

Folkehelsemeldingen er lagt fram

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 26.06.23. Oppdatert 29.06.23.

Velforeninger over hele Norge bidrar til bedre folkehelse hver dag, hele året. Velforeninger og andre frivillige organisasjon vil bare bli viktigere og viktigere i arbeidet for god psykisk og fysisk helse. VFO jobber derfor for at det skal være aktiv dialog mellom våre medlemmer, kommune og andre organisasjoner, slik at man avklarer hva man bidrar med i dag, og hvordan man skal bidra i fremtiden.

  

2. juni la regjeringen fram Folkehelsemelding behandlet i Stortinget. Folkehelsemeldingen trekker fram frivillige organisasjoner som viktige aktører, men legger fram lite konkrete midler og tiltak. VFO mener at dersom frivilligheten skal være en samarbeidspartner for å løse folkehelseutfordringer må det være an aktiv dialog og det må legges til rette for at frivilligheten får støtte til å gjennomføre aktiviteter på sine premisser, derfor støtte VFO Frivillighet Norges høringsinnspill.

  

Les Meld.ST.15 (2022-2023) Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjamning her

  

Les Frivillighet Norges bidrag her