Forebyggende folkehelsearbeid der vi bor

Forebyggende folkehelsearbeid der vi bor

Publisert av Erik Sennesvik den 24.09.18.

Lykkes velforeningene, styrker dette livskvalitet og gir folk flest en følelse av tilhørighet og deltakelse. Dette motvirker en av vår tids utfordringer når det kommer til folkehelse, nemlig ensomhet og mangel på fysisk inaktivitet som rammer alle generasjoner, påpeker Vellenes Fellesorganisasjon i sin uttalelse.

Vet staten at vi er der?

Det er viktig for motivasjonen i denne delen av frivilligheten, at myndighetene «ser» dem og vier dem oppmerksomhet når en trekker opp linjene for god folkehelse. Vellenes Fellesorganisasjon beklager at helseproblemer og forskjeller i indikatorer ser ut til å bli hovedfokus i folkehelsemeldingen, og mener at generell trivsel og tilhørighet er viktige faktorer i det forebyggende folkehelsearbeidet.

Dette gjør det meningsfylt å drive folkehelsearbeid der folk bor

VFO understreker at det er viktig å skille mellom offentlig helsepolitikk, som gir tilbud til dem som har lidelser og er syke, og folkehelsepolitikk som skal styrke samfunnets innsats når det gjelder «faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen» for å unngå at den enkelte pådrar seg helseskader og sykdom. Vellenes Fellesorganisasjon vil gjerne bidra gjennom deltakelse i kontaktfora for frivillige organisasjoner. Hele innspillet finner du under:


Vellenes Fellesorganisasjon - Innspill folkehelsemeldingen 2019 (5-PDF).pdf