Forenkling i plandelen av plan- og bygningsloven

Publisert av Eivind Bødtker Bødtker den 13.11.15. Oppdatert 15.08.16.
VFO har avgitt en høringsuttalelse om departementets forslag til visse forenklinger i plandelen av Plan- og bygningsloven.

VFO støtter forslagene, men foreslår at også registrerte bo- og nærmiljøorganisasjoner skal få uttale seg i saker som angår deres nabolag.
Les hele dokumentet av 13.11.2015 her.