Grendehus og forsamlingshus konkurs?

Grendehus og forsamlingshus konkurs?

Publisert av Erik Sennesvik den 04.04.20. Oppdatert 01.06.20.

Mens arrangører innen kultur og annen frivillighet kan søke om å få kompensasjon for avlyste arrangementer, står grendehusene land og strand rundt igjen med ubetalte regninger og tapte leieinntekter.  En stor del av grendehusene og velhusene drives av velforeninger og grendelag som nå står i fare for å måtte slå seg konkurs på grunn av manglende betalingsevne.

 

Les hele brevet.