Høring ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon

Høring ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon

Publisert av Annette Skogheim den 23.04.18. Oppdatert 26.04.18.
Momskompensasjonsordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet.

I 2017 sendte Kulturdepartementet forslag til ytterligere forbedring av ordningen på høring. Vellenes Fellesorganisasjon ga et høringsuttalelse du kan lese ved å følge linken under. 

Departementet jobber nå med forskriften på bakgrunn av høringinnspillene. 
(ref. regjeringen.no)

Oppdateringer vil komme når Kulturdepartementet har ferdigbehandlet saken.