Høringsinnspill om ny Kommunelov 2016

Publisert av Eivind Bødtker Bødtker den 08.10.16. Oppdatert 16.11.16.
Hovedpunktet er at forslaget ikke tar tilstrekkelig høyde for kommunens ansvar for å utvikle samabeidet med nærmiljøorganisasjoner, som velforeninger.

Hele høringsinnspillet kan du lese i dokumenter under.