Hela Norden ska leva møttes på Åland

Hela Norden ska leva møttes på Åland

Publisert av Annette Skogheim den 10.10.18.

«Hela Norden ska leva" møtte "Foreningen Norden" i sitt høstmøte på Åland i begynnelsen av oktober. Det er viktig å ivareta felles, nordisk kultur og samfunnsforståelse. Det ligger mange uforløste oppgaver og ideer i et nærmere samarbeid om utvikling av lokaldemokrati og nærmiljøarbeid i et videre samarbeid med Foreningen Norden. Dette vil bli fulgt opp i neste møte som er lagt til København våren 2019.

Dette vil styrke Norden som region og underbygge det sosiale særpreget for landene i den nordlige delen av Europa: Generalsekretær i den finske avdelingen av Foreningen Norden, Michael Oksanen, mente vi har vært gjennom en tøværsperiode i det nordiske samarbeidet. Nå har det økt fokus igjen.

«Landsbygden skal med»

I de øvrige nordiske landene er nærmiljøarbeid og landsbygdpolitikk i langt mindre grad enn i Norge knyttet til politiske partier. Mangler vi en folkelig bevegelse i Norge? For i Finland, Sverige, Danmark, Island og på Åland er det grasrota som setter premissene gjennom lokale frivillige foreninger og nasjonale organisasjoner. De skaper interesse for utfordringene, for innovasjon og forteller hvor godt det er å bo på landet og følger opp de nasjonale reformene. Stedsutvikling er et stikkord.

Svenskfinsk landsbygdriksdag

Styret i Hela Nore ska leva var invitert til å delta i den finssvenske landsbygsriksdagen, der nettopp distrikstpolitikk sto på dagsorden.  Her møttes representanter fra lokale foreninger i det svensktalende delen av Finland og fra Åland for å drøfte likeverdige levekår mellom by og land. Landsbygsriksdagen fortalte om det gode liv på landet der entreprenørskapet blomstrer, ikke minst ved hjelp av ny teknologi.

Vicelandsråd Camilla Gunell motiverte foreningen til fortsatt innsats og spesialrådgiver Ann-Sofi Backgren satte det hele inn i en europeisk sammenheng. Ulikheter i utviklingen mellom by og land har stort fokus i EU, og det er igangsatt flere prosjekter som skal støtte opp om bosetting og arbeidsplasser utenfor de store byene.

Forsker Kenneth Nordberg fra universitetet i Åbo, bidro med forskningsresultater om reformenes innvirkning.  Her så vi likhetstrekk mellom reformer i Norge og det som nå gjennomføres i de øvrige nordiske landene.

Jag er jordbrukare!

"Jag er jordbrukare". Det var mange yrker representert under kongressmøte i den svenskfinske landsbygdriksdagen. Men dette var en tilleggsopplysning for de fleste deltakerne. Stolthet over å odle jorden og bidra til at Åland fremstår som finnenes "kjøkkenhage" var påfallende.