Foreningen Hold Norge Rent har laget en interessant oversikt over hva de driver med.

Brosjyren kan hentes fra: http://www.visbrosjyre.no/hold_norge_rent/demoview

Foreninger som har hatt utgifter til rydding av marint søppel i år kan søke om refusjon.

Henvendelse til refusjon@holdnorgerent.no

Mer informasjon kan finnes på http://holdnorgerent.no/refusjonsordningen/