Hvordan håndtere personvern i velforeninger?

Hvordan håndtere personvern i velforeninger?

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 04.05.23. Oppdatert 24.08.23.

Personvern handler om rettet til et privatlig og retten til å bestemme over egne personopplysninger. For mange velforeninger vil det være aktuelt å hente inn personopplyusninger, men da må velforeningen ta hensyn til personopplysningslover. I praksis faller dette ansvaret på styret. 

Karoline Hagen, assosiert partner i AVCO forklarer etterlevering av GDPR i velforeniger. 

 

 Saken er åpen for medlemmer av Vellenes Fellesorganisasjon. Trykk inn på lenken under og logg inn på Styreweb for å se saken eller kontakt oss på post@vellenesfellesorganisasjon.no 

 

Trenger ditt vel juridisk bistand? 

Som medlem av Vellenes Fellesorganisasjon får dere: 

Alle medlemmer hos oss får 25% rabatt på veiledende pris hos AVCO.

Alle medlemmer får inntil 60 minutter gratis saksavklaring i forbindelse med gjennomgang av sak

Med saksavklaring menes ikke konkret rådgivning i den aktuelle saken, men omfatter en gjennomgang av sakens hovedproblemstillinger og kartlegging av hvilket arbeid som skal gjøres for vellet. Gjennomgangen kan foregå enten som online-konsultasjon, på telefon eller i et møte

Les mer her 

 

Ikke medlem?

Som medlem av Vellenes fellesorganisasjon får din forening en rekke medlemsfordeler. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon eller meld inn din forening her

Les her Etterlevelse av GDPR i velforeninger