Hvordan komme med innspill til byggeplaner?

Hvordan komme med innspill til byggeplaner?

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 20.06.23. Oppdatert 28.06.23.


Kommunen har lagt ut en sak som berører et område med en velforening;

det skal fattes ny reguleringsplan for området. Som styreleder er du usikker på om kommunen har gått frem på riktig måte for å sikre at velforeningens medlemmer er oppmerksomme på saken og gitt tilstrekkelig mulighet til å påvirke sakens utfall i en høringsrunde. Du er kjent med at det kan være vanskeligere å påvirke prosessen når vedtak først er fattet, og ønsker å få tydeliggjort dette overfor medlemmene.

I denne artikkelen gis en overordnet gjennomgang av plan- og bygningslovens generelle bestemmelser om medvirkning i planleggingen, med fokus på de nærmere kravene til behandling av reguleringsplanforslag. 

 

 Saken er åpen for medlemmer av Vellenes Fellesorganisasjon. Trykk inn på boksen under og logg inn på Styreweb for å se saken eller kontakt oss på post@vellenesfellesorganisasjon.no 

 

Trenger ditt vel juridisk bistand? 

Som medlem av Vellenes Fellesorganisasjon får dere: 

Alle medlemmer hos oss får 25% rabatt på veiledende pris hos AVCO.

Alle medlemmer får inntil 60 minutter gratis saksavklaring i forbindelse med gjennomgang av sak

Med saksavklaring menes ikke konkret rådgivning i den aktuelle saken, men omfatter en gjennomgang av sakens hovedproblemstillinger og kartlegging av hvilket arbeid som skal gjøres for vellet. Gjennomgangen kan foregå enten som online-konsultasjon, på telefon eller i et møte

Les mer her 

 

Ikke medlem?

Som medlem av Vellenes fellesorganisasjon får din forening en rekke medlemsfordeler. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon eller meld inn din forening her

Les her - Hvordan komme med innspill til byggeplaner i kommunen.pdf