Inndriving

Inndriving

Publisert av Eivind Bødtker Bødtker den 09.01.16. Oppdatert 16.08.16.
Dersom et medlem som plikter å betale medlemskontingent etter vedtektene i velforeningen ikke har betalt, kan velforeningen kreve inn medlemskontingenten for eksempel ved egeninkasso. Egeninkasso er en form for inndriving av kravet hvor man ikke bruker et inkassobyrå. Bruk av forliksrådet er også et alternativ.
For at man skal kunne sette i gang en inndrivelsesprosess må kravet være forfalt. Dersom det ikke er avtalt forfallstidspunkt er det normale at forfall skjer én måned etter at den som krever beløpet har sendt krav om betaling.
Samme prosedyre som beskrives nedenfor gjelder også ved inndriving av andre liknende økonomiske krav.
Man kan purre på kontingent til velforeninger med frivillig medlemskap ved manglende betaling, men ikke drive annen inndriving enn å forespeile, og gjennomføre, at medlemskapet strykes.