Inspirerende konferanse – takk for i år

Inspirerende konferanse – takk for i år

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 12.04.23. Oppdatert 02.05.23.

Landskonferansen til Vellenes Fellesorganisasjon ble nylig gjennomført i Oslo den 18. mars med sosial bærekraft som årets tema. Konferansen samlet engasjerte deltakere fra hele landet for å diskutere viktige spørsmål knyttet til en bærekraftig samfunnsutvikling. 


Sosial bærekraft er en avgjørende faktor for å bygge et samfunn som er preget av tillit, trygghet, og tilhørighet til gode nærmiljø. Folkehelse og muligheten for lokal medvirkning er også viktige faktorer som må tas hensyn til i en bærekraftig samfunnsutvikling. 


Blant de spennende foredragsholderne på konferansen var Ernst Kristian Rødland, Overlege på område klima i Folkehelseinstituttet, som snakket om sammenhengen mellom dyrs helse, menneskers helse og vårt felles miljø. Han påpekte velforeningenes viktige rolle i å bidra til en god folkehelse. Deltakerne fikk også muligheten til å laste ned presentasjonen hans for videre lesning. 


Gunnar Ridderstrøm var også en av konferansens foredragsholdere. Han forklarte hvordan man kan bruke kommunale planprosesser for å få inn sine ønsker. Dette er en viktig faktor i å sikre lokal medvirkning og et godt nærmiljø. 


Konferansen var en flott mulighet for deltakerne til å lære mer om bærekraftig samfunnsutvikling, samt å diskutere utfordringer og muligheter sammen. Med en engasjert og kunnskapsrik gruppe av deltakere og foredragsholdere, var konferansen en suksess. 


Vi ser frem til neste års landskonferanse, og håper å se enda flere deltakere som ønsker å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og et bedre nærmiljø for alle. 

 

 

Bilde: Gunnar Ridderstrøm, fotograf: Oddrun Beyer Holm