Internkontroll i borettslag, sameier og vel

Publisert av Eivind Bødtker Bødtker den 02.01.16. Oppdatert 11.08.16.

Alle boligvirksomheter skal gjennomføre internkontroll. Det skal bidra til at sikkerheten ivaretas, slik at beboerne er trygge i sine nærområder. Internkontroll er tiltak som skal sikre at borettslag, sameier og velforeninger organiserer virksomheten sin i samsvar med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (Internkontrollforskriften).

Styret i et borettslag, sameier eller vel skal kartlegge hvilke ulykker som kan inntreffe, og sørge for å gjennomføre forebyggende tiltak som hindrer at disse ulykkene skjer.

Se brosjyren: "Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel":