Kan vellet søke om momskompensasjon for skiløyper?

Kan vellet søke om momskompensasjon for skiløyper?

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 05.04.22.

Det er lite som er bedre enn å gå på skitur i påskesola. For mange velforeninger betyr dette også arbeid med å vedlikeholde skiløyper for store og for små. Arbeidet kan være mye og dyrt, men kan man få momskompensasjon på det?

 

Formålet med momskompensasjon er å fremme frivillig aktivitet og tanken om at man ikke skal betale skatt på frivillig arbeid. Men for å vite om skiløyper kan få momskompensasjon må man først finne ut om arbeidet og formålet går inn under frivillighetsbegrepet. 

  

Spørsmålene du må stille er: 

  • Er formålet til foreningen å jobbe for en lukket gruppe eller jobber man for allmenheten?  

  • Er løypene tilgjengelig for alle eller kommer det kun en lukket krets til gode? 

  • Er det vanlig at privatpersoner betaler for dette selv?  

Det gis ikke kompensasjon til foreninger som kun jobber for en lukket gruppe eller til utgifter av privatøkonomisk karakter. Det vil si at alle utgiftene man søker om må gå til varer og tjenester som kommer alle til gode. Utgifter knyttet til garasje er et eksempelnoe som ikke er kompensasjonsberettiget, da det kun er de med garasjeplass som får nytte av det. Det skal heller ikke være utgifter som det er vanlig at privatpersoner tar seg av selv. dette grunnlaget blir kostnader til drift og vedlikehold av veier som regel ansett som å være av privat karakter og ikke kompensasjonsberettiget. 

  

Frivillige veier?  

Det er noen veier hvor det ikke vil komme kun en lukket gruppe til gode, hvor det ikke er privatøkonomiske interesser og hvor arbeidet kun gjennomføres av frivillig innsats. Eksempler på det kan være turstier og skiløyper.  

Skiløypen skal ikke være knyttet mot private boliger eller hytter. Det betyr at snarveier faller utenfor kompensasjonsordningen. Drifter foreningen en skiløype som kommer allmennheten til gode og ikke er knyttet til private vil det være mulig å søke om momskompensasjon på vedlikehold av løypa.  

Ved innsending av søknad om momskompensasjon på vedlikehold av skiløyper må det legges ved et kart som viser hvor skiløypene går og være klar for oppfølgingsspørsmål.  

  

Vellenes Fellesorganisasjon mottar alle søknadene om momskompensasjon og går nøye igjennom før den videresendes til lotteritilsynet for endelig avgjørelse. Vi hjelper gjerne om du har spørsmål om momskompensasjon. Ta kontakt på MVA@vellenesfellesorganisasjon.no og les mer her