Kan vi feire 5. november?

Kan vi feire 5. november?

Publisert av Annette Skogheim den 14.06.18.

Velbevegelsen må få større anerkjennelse, og Vellenes Fellesorganisasjon må komme med på listen over tilskuddsberettigete organisasjon.

Det var stor velvilje å høre fra de 5 politikerne som hadde tid til å møte engasjerte frivillige under årsmøtet.  Presise spørsmål om verdien av frivillig innsats og raske avstemminger blant politikerne viseer stort engasjement for frivillig innsats som en bærebjelke i det norske samfunnet.  Vi kan bare håpe at de finner stemmeskiltet sitt under budsjettavstemmingene i Stortinget.

Sterk offentlig finansiering

Kari Henriksen, AP, understreket betydningen av en sterk offentlig finansiering av frivillige organisasjoner og styrking av mva-kompensasjonen.  Regjeringspartiene var noe mer tilbakeholden og viste til at de bare er noen måneder til statsbudsjettet legges fram og en stortingsmelding om frivillighet foreligger.  

Tilskuddsordningene

De mange tilskuddsordningen for frivillige organisasjoner er gjennomgått av et ekspertutvalg. Utredningen presenterer den delen av frivilligheten som får tilskudd fra de ulike ordningene.  Men Vellenes Fellesorganisasjon er sammen med noen få andre frivillige organisasjoner ikke med på listen.  For VFO er det viktig å få fram at utredningen derfor kan gi et skjevt bilde av frivillig innsats i Norge.  Dette ønsker VFO nå å ta tak i.

Fredelig årsmøte

Årsmøtet i Frivillighet Norge var preget av fellesskap og enighet. Leder, Heiki Holmås, ga uttrykk for klare forventninger til frivillighetsmeldingen. Men han var også godt fornøyd med den innsatsen organisasjonen har gjort på frivillig sektor i perioden. Det ble blant annet vedtatt ny strategi for organisasjonsutvikling.

 

frivillighetnorge.no