: Innbyggermedvirkning og velforeningens medinnflytelse på utviklingen av egne nærmiljøer. Samarbeid med kommunen. Eldre som ressurs for vellene. Og et aktuelt tema som bør oppta alle: Brannsikkerhet i hjemmet." />
Klar for  konferanse og landsmøte?

Klar for konferanse og landsmøte?

Publisert av Erik Sennesvik den 22.02.21. Oppdatert 18.03.21.

Blant innlederne er Audun Engh, styremedlem i Oslo Velforbund og styreleder, Skarpsno, Gimle og Frogner Vel. Han har arbeidet med god stedsutvikling og nærmiljøer i mange år og skal ta oss gjennom hvordan digitalisering av planprosesser også gjøre lokal medvirkning og medbestemmelse lettere? Hør også Trude Drevland om Et aldersvennlig Norge - Hvordan kan/bør velbevegelsen bidra i sine lokalsamfunn? Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog om samhandling med velforeningene.  Her får vi erfaringer og ideer fra flere kommuner, kommunen selv og fra velforeninger.  Vi håper på spørsmål og kommentarer.

 

 

 

Alle er velkomne til å delta. Ikke meldt deg på ennå? https://vfo.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession2?ID=yJ8sHg