Krisepakke 3 for frivilligheten er klar

Krisepakke 3 for frivilligheten er klar

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 06.11.20.

Koronakrisepakke 3 for friville lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjones som har betydelig inntektsbortall fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av styresmaktene i forbindelse med covid-19-utbrudet. Les forskriften her.

 

Krisepakke 3 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. desember 2020. Ordningen er til for å dekke for tapte inntekter, ikke påløpte kostnader. Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret. Søknadsfristen er 15. januar 2021.

 

 Hva kan man søke om?

  • Tapte inntekter fra arrangement som skulle vært arrangert i perioden (for eksempel tapte billettinngtekter, parkeringsinntekrter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter)
  • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museum, kino eller idrettsanlegg)
  • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokale)
  • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag på grunn av at andre sitt arrangement eller annen spesifisert aktivitet er helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt.
  • For annen spesifisert aktivitet kan det også søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som har nær og naturlig tilknytning til tapte billett- og utleieinntekter.

 

 

Hvor mye kan man søke om?

Det samlede inntektsbortfallet for organisasjonen må være minimum 25 000 kroner. Inntektsbortfall under kr. 25 000 blir ikke kompensert.

Dersom arrangementet eller aktiviteten er helt eller delvis gjennomført kan dere søke om 70 prosent kompensasjon.

Dersom arrangementet eller aktiviteten er helt avlyst, stengt eller utsatt til 2021 og skulle vært arrangert fra 1. november til og med 31. desember kan dere søke om 50 prosent kompensasjon. I perioden 12. mars til 1. november kan dere få kompensert 70 prosent.

 

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner kan søke. Merk at man må være registrert i frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet. Det vil si at man kan registrere seg i dag og søke når man er registrert, registreringen kan ha noe behandlingstid.

 

Hvor søker man?

Søknadsportal: https://lottstift.no/nb/slik-soker-du/

 

Les mer og se om ditt vel kan søke her: https://lottstift.no/nb/krisepakke-3-for-frivilligheten/