Krisepakken:  Departementet vil vurdere!

Krisepakken: Departementet vil vurdere!

Publisert av Erik Sennesvik den 01.05.20. Oppdatert 26.09.20.

Inntektene blåst bort.

"Vi er ikke den eneste velforeningen som sliter, sier Arne Idar Grandahl.  " Frivilligheten er i det hele tatt i ferd med å få seg en skikkelig økonomisk baksmell". Bergesiden Vel omsetter for rundt halvannen million kroner i året gjennom samfunnshuset Bergersiden grendetun i Våler.  Et samfunnsbyggende tilbud som samler det lokale fellesskapet står på spill.  Les mer i vedlegget hentet fra Østlendingen.

Departementet svarer slik på vår henvendelse:

"Vi viser til innspill til midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren.

Kulturdepartementet er godt kjent med utfordringene som organisasjons-eide bygg i hele landet står overfor. Vi har fått flere skriftlige innspill fra aktører på feltet og har merket oss at det er noen særskilte utfordringer for grendehus og velhus.

Vi jobber kontinuerlig for å få på plass nye tiltak for å avhjelpe situasjonen for både kulturlivet og frivillig sektor. Vi takker for deres innspill og tar med oss dette i det videre arbeidet."

Frivillighet Norge

Også Frivillighet Norge ønsker en løsning for tapte leieinntekter.

I en oppsummering sier FN: I etterkant av søkerunden har Frivillighet Norge fått inn erfaringer fra hvordan organisasjonene har opplevd ordningen og dessverre er det klart at denne ikke har fungert etter hensikten. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja var raskt ute for å slå fast at det nå skal komme endringer i ordningen. Frivillighet Norge sendt et innspill til hvordan ordningen kan forbedres.

Færre krav og flere typer inntektstap

Blant endringene Frivillighet Norge foreslår er blant annet at det stilles færre ekskluderende krav som minimums beløpsgrense, størrelse på offentlig støtte eller type arrangement som årsmøter o.l. I tillegg foreslås det at flere typer tapt inntekt dekkes i tillegg til billettinntekt og deltakeravgift, slik at loppemarked, basar, varesalg og liknende kommer med.

Stort mangfold gir ulike behov

I tillegg til de konkrete forslagene til endringer er det viktig for Frivillighet Norge å gi tydelig beskjed om at frivillig sektor er mangfoldig, det vil vi at den skal være, og det betyr at organisasjonene har ulike former for inntektstap. Ikke alle dekkes av denne eller andre ordninger. Et tydelig eksempel på dette er lag og foreninger med forsamlingshus som nå mister leieinntekter.