La folket bestemme

La folket bestemme

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 04.04.22.

La folket bestemme – Velforeningens rolle og oppgaver i samfunnet er en nyansert rapport om velbevegelsen. Forfatter Harald Koht presenterer resultatene av en rekke spørreundersøkelser blant norsk vel, grendelag og nærmiljøorganisasjoner tilsluttet Vellenes Fellesorganisasjon.

 

 

Kapittel 1. Nabolaget organiserer seg

Kapittel 2. Geografi, oppslutning og historie

Kapittel 3. Hvordan ledes vellet?

Kapittel 4. Innsatsen i nærmiljøet

Kapittel 5. Løsning av praktiske oppgaver

Kapittel 6. Forholdet til kommune: Medvirkning og samarbeid

Kapittel 7. Vellenes økonomi

 

Du kan bestille og laste ned rapporten her