Landskonferanse - Programmet er nå klart!

Landskonferanse - Programmet er nå klart!

Publisert av Annette Skogheim den 17.02.20. Oppdatert 08.03.20.

Landskonferanse 29 februar

Program

 

09:30 Registrering og kaffe. Du kan treffe interessante samarbeidspartnere i fellesområdet.  

 

 10:00 Åpning og paneldebatt om medvirkning i stedsutvikling og ditt nærmiljø.  Tas innbyggerne på alvor?

 

 I landskonferansen ønsker vi å sette fokus på velbevegelsen som en viktig ressurs for lokalt engasjement og innbyggermedvirkning – og som et godt redskap for god utvikling av lokalmiljøet

 

 • Matti Lucie Arentz, Seniorrådgiver, satsingsområde By- og stedsutvikling - Design og arkitektur Norge - DOGA
 •  Jens Kaurin, Velforeningenes Fellesråd Tønsberg/Nordbyen Vel
 •  Audun Engh, jurist, redaktør og stedsaktivist
 •  Gretha Kant., tidligere ordfører Moss, kommunestyrerepresentant og medlem i utvalg «Plan, bygg og teknisk». Hun er varamedlem til fylkesstyret i Viken
 •  Christian Sømme Manager and senior KAM hos Viis AS.  Demokrati aktivist. Anti-etatist. Selvoppnevnt medvirkningsombud

Panelleder er Ola Raftevold, IT-konsulent, økonom, velleder, styremedlem i Vellenes Fellesorganisasjon


 

11.45 og 1330 Parallelle samtaler i grupper om:

 

 1. Lekeplasser og nærmiljøanlegg. Lek under trygge forhold

  Hvem er ansvarlig og hvilke tiltak er nødvendig?
  (Truls Andreassen, senioringeniør – Produktsikkerhet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) – «Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar»

 2.  «Miljøvennlige nabolag – et rikere liv med grønne og sosiale møteplasser». 
  Samarbeidsprosjekt mellom Norges Naturvernforbund og Vellenes Fellesorganisasjon
  (Aino Bogetvedt  - Naturvernforbundet)

 3. «Foreningsarbeid gir utfordringer» 
  Hva er det velforeningene spør om? Noen eksempler. Egne opplevelser og debatt.

  (Erik Sennesvik, leder Vellenes Fellesorganisasjon og lokal velforening)

 4. «Forsikringsordningene gir trygghet i velarbeidet».
  Hva er det dere er sikret for?

  (Rolf Gunnar Myklebust - Salgssjef og vår kundekontakt i Gjensidige)

 5. «Samarbeid på kommune plan – Kommunale velforbund».
  Erfaringsutveksling og inspirasjon til å danne et fellesskap blant velforeningene i kommunen din

   (Karl Jørgen Gurandsrud)

 6.  «Velbutikken – ideer til videre utvikling til fordel for din velforening».
  (Vår samarbeidspartner Bjørn Berg)

Temagruppene gjentas to ganger – unntatt nr. 5 og 6, slik at alle deltakerne kan delta i to av de øvrige gruppene.

 

 

1415 Avslutning av temagrupper

 

Vi håper å se dere 29 februar. 
>> Påmelding