Landskonferanse, landsmøte, og ny profil!

Landskonferanse, landsmøte, og ny profil!

Publisert av Annette Skogheim den 07.03.18. Oppdatert 12.03.18.

Årets landsmøte og konferanse ble avholdt lørdag 3 mars med stor suksess!

Lørdag 3 mars ble landskonferansen og landsmøte avholdt. På møte ble vår nye profil lansert av Erik Sennesvik.
Velforeninger i Norge er til felles nytte for nærmiljøet og lokalbefolkningen, og dette synes vi kommer godt fram i den nye profilen. 
Vi håper dere som medlemmer blir fornøyd med dette. Profilendringen vil komme på velnett.no og facebook i løpet av kort tid.

Konferansen startet med et meget interessant innlegg fra Cathrine Vigander der hun ga sin synsvinkel på hvordan bygg påvirker helsen til folk, og at det å satse på god arkitektur er god samfunnsøkonomi. Etter dette fikk deltakerne mulighet til å velge mellom de  4 forskjellige temaene : «Private veier», «Tilskuddsportalen», «Velarbeid og nærmiljøarbeid Velforening» og «Det bygges i nærområdet». Vi opplevde en engasjert gjeng i gruppene som ga ny kunnskap og mulighet for erfaringsutveksling. Under finner dere linker til presentasjonene som ble laget. 

I styret kom nye medlemmer til og andre gikk av. 

Styret består i dag av.

Styreleder 
Erik Sennesvik

Styremedlemmer
Søgnhild Østvold (Sjøstrand Vel og Nesodden Velforbund)
Ola Raftevold (Voll Vell)
Ruth Våpenstad (Persaune Vel)
Geir Sture Iversen (Borg/ Liland Vel)
Jan Bye Iversen (Fåberg Vestfjell Hytteforening)

Varamedlemmer
Steinar Fjærvoll (Heggedal Vel)
Arno Rasmussen (Kambo Vel)
Ingvar Hognestad (Eid Vel)
Dag E Dybdal (Haugesund VFU)