Landsmøtet 2020

Landsmøtet 2020

Publisert av Annette Skogheim den 06.02.20. Oppdatert 06.02.20.

Landsmøtedokumentene er nå sendt ut til våre medlemmers kontaktpersoner. 
Har dere ikke mottatt disse ta kontakt med oss på post@vellenesfellesorganisasjon.no

Sted: Thon hotell Opera, Oslo.

Dato: 29 februar
Tidspunkt: kl. 14:30-18:00

Program
1. Godkjenning av representanter, innkalling, saksliste og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, møtesekretær og referent. Godkjenning av forretningsorden
3. Protokoll fra landsmøtet 2019
4. Valg av landsmøtedeltakere til å underskrive protokollen
5. Styrets beretning 2019-2020
6. Årsregnskap med revisjonsberetning 2019
7. Årsbudsjett 2020
8. Valg av styre
9. Strategidokument for Vellenes Fellesorganisasjon 2020-2022
10. Saker fra medlemsforeningene
11. Forslag til nye vedtekter for Vellenes Fellesorganisasjon
12. Uttalelser fra landsmøte

Om dere ikke er meldt på kan dette gjøres på våre nettsider >> Påmelding