Landsmøtet 2020 - Gode vedtak

Landsmøtet 2020 - Gode vedtak

Publisert av Erik Sennesvik den 08.03.20. Oppdatert 31.03.20.

I innledningen til landsmøtet pekte leder Erik Sennesvik på utfordringer i prosessen for å styrke velbevegelsen: 

"Virusfaren lurer.  Vi venter på vaksinen. Vi får håpe vi ikke blir satt i karantene av helsemyndighetene når vi er ferdige her i Oslo.

Men vi er satt i karantene av myndighetene i Norge. Vi har i perioden jobbet iherdig med en vaksine mot de negative holdningene myndighetene har til norsk velbevegelse.

Ikke det at vi ikke får godord for den samfunnsnyttige innsatsen velbevegelsen gjør rundt om i hele Norge, men for oss er det åpenbart at også denne sektoren i frivilligheten burde få sin andel av de rundt 2 milliardene som deles ut til driftsformål i norsk frivillighet i form av driftsstøtte for å gjøre den allmennyttige innsatsen bedre.

Overskudd til frivilligheten fra Norsk Tipping var i 2018 5 milliarder, som går tilbake til frivilligheten, en stor del til Idrettsbevegelsen.  Samfunnsnyttig frivillighet er hovedformålet, og det er her vi trenger en vaksine mot vaksine som gjør at myndighetene får et inkluderende syn på hva som er samfunnsnyttig

I tråd med landsmøtevedtak i 2019, har styret og administrasjon brukt tid å krefter på å skape allianser og støtte for at Vellenes Fellesorganisasjon må få driftsstøtte som andre store, landsomfattende organisasjoner.

Foreløpig er både Kommunaldepartementet og Kulturdepartementet negative.

Det er et lyspunkt at Stortingets Kultur og familiekomite for annet år på rad mener at VFO bør tilstås driftsstøtte på linje med andre, store organisasjoner.

Men vi vokser

Men gleder opp i alt arbeidet, de siste dagene har vi fått over 30 nye medlemmer.  Arbeid overfor Sula kommune har ført til at de har signert en avtale for velforeningene i kommunen.  Med et par enkeltinnmeldinger i tillegg er det like før vi passerer 2.300 medlemsforeninger i løpet av siste uke.  

Vi skal ikke overdrive betydningen av statlig tilskudd, men vi skulle gjerne hatt vår skjerv, det handle om rettferdig fordeling, som kunne gi medlemsforeningene bedre støtte og rådgivning, og gi fellesorganisasjonen ressurser til utviklingsarbeid, medlemsverving og organisasjonsbygging

Manglede andel av frivillighetsmidlene oppleves som en urettferdighet, men det skal ikke stoppe oss.  Vi har jo vært der ute i Norge i over 200 år.