Lotterilov er også finansiering av frivilligheten

Lotterilov er også finansiering av frivilligheten

Publisert av Erik Sennesvik den 25.09.20. Oppdatert 26.09.20.

Selv om hovedformålet med loven er en ansvarlig pengespillpolitikk, er det også slik at vesentlige deler av frivilligheten i Norge finansieres av overskuddet fra Norsk Tipping og en tradisjonell og utdatert vurdering fra Lotteritilsynet på hvem som er «lotteriverdig».

Midlene gir høy omsetning for dem som får tildelt slike midler, noe som igjen genererer sponsorinntekter og gaver.  Det forsterker forskjellbehandlingen i norsk frivillighet.  Dette skjer ved hjelp av en lov som ikke har til hensikt å styre norsk frivillighet.  Men resultatet blir det motsatte.

I 2018 gikk 620,7 millioner som kompensasjon for bortfall av inntekter fra automatmarkedet – basert på inntekter fra gevinstautomatene i 2001.  Overskuddet fra Norsk Tipping har vokst betydelig i de seneste ti årene. Årsresultatet er økt fra 3,5 milliarder kroner i 2010, til 5,7 milliarder kroner i 2019

Humanitære eller samfunnsnyttige organisasjoner kan søke om tilskudd fra Norsk Tippings overskudd viss

  • de hadde inntekter fra gevinstautomater i 2001
  • de samtidig er godkjent som «lotteriverdig organisasjon» i Lotteriregisteret pr. 1. januar 2018.

Å overse virkningene av at noen deler av norsk frivillighet tildeles andel av midler i denne størrelsesorden, mens andre sektorer holdes utenfor, er skremmende.

Vellenes Fellesorganisasjon er sentralorganisasjon for velforeninger og grendelag i Norge.  Dette er en samfunnsnyttig sektor med lange tradisjoner i Norge. Ut fra kriteriene i nåværende lov om pengespill, § 10, holdes samfunnsnyttige foreninger som dette utenfor tildelingen av midler.

Les hele uttalelsen i vedlegget.