Møte: Reel medvirkning

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 16.08.21. Oppdatert 24.09.21.

Under Arendalsuka blir det samtale om hvordan skape bedre medbestemmelse for befolkningen i stedsutvikling 

Tid: Onsdag 18 august, kl. 15:30 - 16:30 

Sted: Frvillighetsscenen - Jubileumsscenen, Arendal 

 
 

Under møtet vil vi presentere og diskutere forslag til endringer i Plan- og bygningsloven som vil sikre reell medbestemmelse for lokalbefolkningen i planlegging og vedtak om stedsutvikling. Lovendringsforslagene fremmes for regjeringen og partiene på Stortinget av Vellenes Fellesorganisasjon. VFO har 2400 medlemsforeninger. Det er store konflikter om stedsutvikling landet rundt. Innbyggerne protesterer mot forslag til utbygging som de opplever ødeleggende for eksisterende kvaliteter i nærmiljøet. Også den enorme oppslytningen om Arkitekturopprøret på sosiale medier bekrefteer disse konfliktene.

  

Vi vil påpeke at konfliktene kan løses hvis prosjektene er bedre basert på befolkningens preferanser. Forskning fra bl.a. Storbritannia viser at befolkningen blir mer positiv til fortetting hvis de opplever skalaen og arkitekturen i prosjektene som vakker og godt tilpasset verneverdig eldre bebyggelse. Derfor bør bedre medvirkning etableres.

  

Utbyggingsforslag utvikles i dag ofte av private aktører, ikke av kommunene. Utbyggerne har fortjeneste som sin fremste målsetting. Derfor prioriteres ikke hvordan man kan skape attraktive og velfungerende nærmiljøer for innbyggerne. Utbyggerne klarer ofte å presse de folkevalgte til å godkjenne prosjektene, selv om det er store protester.

  

Løsningen må være at kommunen tar større ansvar for å starte planprosessene, med utvikling av gode nærmiljøer som målsetting. Kommunene bør også pålegges gjennom ny lovgivning å involvere befolkningen aktivt i planleggingen, helt fra starten. Befolkningens ønsker bør tas inn i reguleringsbestemmelser som utbyggerne og deres arkitekter må følge når de utvikler forslag til nybygg.

  

Vi vil også presentere de nye britiske planprosessene, som vil pålegge kommunene å utvikle byplaner basert på befolkningens ønsker. Byplanene og reguleringsbestemmelsene skal også omfatte pålegg til utbyggerne om å benytte en arkitektur som befolkningen foretrekker. Den britiske regjeringens formål med de nye prosessene er å øke boligbyggingen, ved at det blir færre konflikter.

  

Vi vil også påpeke at reell medbestemmelse for befolkningen vil styrke folkehelsen. Både ved at innbyggerne ikke opplever seg overkjørt av mektige krefter, og at de opplever den nye bebyggelsen som vakker og berikende.

  

Vi satser på å ha et panel med politikere og fagfolk. Møteleder blir Audun Engh, styremedlem i Oslo Velforbund og adminisrtrator for Arkitekturopprøret på Facebook. 

  

Arrangør: Oslo Velforbund, Skarpsno, Gimle og Frogner Vel, Arkitekturopprøret Norge, INTBAU Norge 

Medvirkende: Audun Engh, Styremedlem Oslo Velforbund