Mange kommuner inviterer til innspill om nærmiljø

Mange kommuner inviterer til innspill om nærmiljø

Publisert av Erik Sennesvik den 21.05.20.

Våren er høysesong for behandling av viktige saker for innbyggerne i kommunen.  Undersøkelser Vellenes Fellesorganisasjon har gjort, viser at velforeninger og grendelag i mindre grad enn tidligere gir innspill i saker kommunen legger fram.  Dette kan henge sammen med overgangen fra papirvarsling til bruk av kommunens hjemmeside, men vi oppfordrer styrene i velforeninger og grendelag til å oppnevne en "nettansvarlig" som kan følge ekstra godt med på kommunens hjemmeside.                       

Gjennomslag for saken dere brenner for?

Planer for utvikling av kommunen skal alltid legges ut til høring eller for innspill. Mange kommuner savner kontakt og innspill fra innbyggerne og forsøker seg med ulike ordninger for å øke interessen for utviklingen av kommunen.  I Norge er vi heldige som har nesten 8.000 velforeninger og grendelag som representerer folk der de bor, og som kan bidra inn i kommunens arbeid.  Ikke la sjansen går fra dere.