Medieveilederen

Publisert av Eivind Bødtker Bødtker den 06.01.16. Oppdatert 16.08.16.
Det er mange grunner til at du kan ønske å være synlig i medier. Hovedmålet er oftest økt oppmerksomhet. Redaksjonell omtale vurderes normalt som mer troverdig enn reklame og annonser. Informasjon i medier leses, høres og sees på en annen måte enn reklame, og har langt større gjennomslagskraft.

I de fleste tilfeller er det positivt at de du ønsker å samhandle med vet hva din forening gjør, produserer og skaper av verdier. God medieprofil og kjennskap til foreningen kan altså bidra til at folk flest slutter positivt opp om foreningen, ønsker å melde seg inn, osv. Det er også hevet over tvil at en høy og positiv medieprofil kan bidra til at beslutningstakere på mange nivåer og innenfor mange sektorer vurderer samarbeid med din forening på en mer positiv måte.
Dette er noen av grunnene til at det kan være en svært lønnsom investering å bruke litt tid og ressurser på å la din forening bli synlig gjennom medier.

Last ned Medieveilederen nedenfor.