Momskompensasjon på skiløyper?

Momskompensasjon på skiløyper?

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 25.04.23. Oppdatert 25.04.23.

I dag falt snøen igjen, og mens vi venter på varmere tider passer dette perfekt til å sende inn søknad om momskompensasjon. I denne artikkelen går vi igjennom momskompensasjon på skiløyper. 


Formålet med momskompensasjon er å fremme frivillig aktivitet og tanken om at man ikke skal betale skatt på frivillig arbeid. Men for å vite om skiløyper kan få momskompensasjon må man først finne ut om arbeidet og formålet går inn under frivillighetsbegrepet.  


Spørsmålene du må stille er: 

  • Er formålet til foreningen å jobbe for en lukket gruppe eller jobber man for allmenheten?  

  • Er løypene tilgjengelig for alle eller kommer det kun en lukket krets til gode? 

  • Er det vanlig at privatpersoner betaler for dette selv? 

 

Det gis ikke kompensasjon til foreninger som kun jobber for en lukket gruppe eller til utgifter av privatøkonomisk karakter. Det vil si at alle utgiftene man søker om må gå til varer og tjenester som kommer alle til gode. Utgifter knyttet til garasje er et eksempelnoe som ikke er kompensasjonsberettiget, da det kun er de med garasjeplass som får nytte av det. Det skal heller ikke være utgifter som det er vanlig at privatpersoner tar seg av selv. dette grunnlaget blir kostnader til drift og vedlikehold av veier som regel ansett som å være av privat karakter og ikke kompensasjonsberettiget.  


Frivillige veier?  

Det er noen veier hvor det ikke vil komme kun en lukket gruppe til gode, hvor det ikke er privatøkonomiske interesser og hvor arbeidet kun gjennomføres av frivillig innsats. Eksempler på det kan være turstier og skiløyper.  


Skiløypen skal ikke være knyttet mot private boliger eller hytter. Det betyr at snarveier faller utenfor kompensasjonsordningen. Drifter foreningen en skiløype som kommer allmennheten til gode og ikke er knyttet til private vil det være mulig å søke om momskompensasjon på vedlikehold av løypa.  


Kort sagt 

Ja, du kan søke om momskompensasjon for vedlikehold av skiløyper. Send oss et kart over hvor skiløypen går ved innsending av søknad.  

 

Send inn søknad før 1 juni 

Du kan sende inn søknad for ditt vel nå.  

Vi tar i mot søknad om momskompensasjon for ditt vel og vi hjelper deg gjerne på veien. Sen inn søknad eller still spørsmål på MVA@vellenesfellesorganisasjon.no og les mer her