Nærmiljøhåndboka

Publisert av Eivind Bødtker Bødtker den 05.01.16. Oppdatert 16.08.16.
Under dette området vil du finne utkast til noen av de temaområder som vil utgjøre den "Nye Nærmiljøhåndboka". I første omgang vil disse temaer bli formidlet som "nettutgave" på disse sider. Disse vil kunne brukes av foreningene som hjelp i den daglige driften av foreningene.

Vi minner om at temaene er utkast - og ikke ferdig utviklet. Derfor ønsker forfatterne innspill og kommentarer fra leserne/brukerne, slik at nytteverdien kan bli optimal. KOM DERFOR MED INNSPILL!

Innspillene gjøres direkte til forfatterne:

Harald Koht:
22 15 13 09 p  mob.992 49 738  e-post:  harald.koht@sam.hio.no
Arne S. Dolven:
63 81 08 53     mob. 995 16 683 e-post:  arnesdol@hotmail.com