Nei til skatt på dugnad - Full momskompensasjon

Nei til skatt på dugnad - Full momskompensasjon

Publisert av Erik Sennesvik den 11.10.17.

Budskapet ble klart fremført på markeringen foran Stortinget : Frivilligheten skal ikke betale staten merverdiavgift for å gjøre frivillig arbeid. 1 av 4 frivillige kroner går tilbake til staten. Hva kan ikke den kronen gjøre for nærmiljøarbeid og annet frivillig arbeid. Full refusjon er kravet. Ikke bare på drift, men også investeringer i lekeplasser og velhus. Og det ble oppfattet av politikerne, men svaret var ikke like godt fra alle. Nå venter vi spent på framleggelsen av statsbudsjettet.

Frivillighet Norge fikk fram budskapet. Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen introduserte og Røde Kors fulgte opp med en sterk appell fra Sven Mollekleiv. – Vi skal redde enda flere liv og ta med enda flere eldre på kafé. Men da må rammebetingelsene til frivilligheten styrkes. Derfor har vi sammen med hundrevis av frivillige nå overlevert vårt krav for neste regjeringsperiode, sa Stian. Han mener kravet om å gi frivillige organisasjoner full momskompensasjon er «såre enkelt»: