Norge tar over ordførervervet

Norge tar over ordførervervet

Publisert av Annette Skogheim den 04.12.17.

Vellenes Fellesorganisasjon har deltatt i dette nordiske samarbeidet "Hela Norden ska leva" fra 2011.  I de øvrige nordiske landene finnes ikke den "tradisjonelle velforeningen" slik vi kjenner den fra Norge.  Arbeidet innen "Hela Norden ska leva" er det nærmeste vi kommer norsk velarbeid, og er b.la en arena for utveksling av kunnskap og ideer naboer imellom.

 

Både i Sverige, Finland og i Danmark, har medlemsorganisasjonenes arbeid vært fokusert på å styrke distriktene gjennom nærmiljø og påvirkningsarbeid.  I disse landene står by-land konflikten fortsatt sterkt, men vi ser at man i Finland og i Sverige i større grad arbeider for «folk der de bor», og at det er opprettet lokallag også i byene. I stor grad virker det som om det er de samme oppgavene det fokuseres på som i norsk velforeninger. Deltakerne fra øvrige nordiske land avviker også når det gjelder oppbygging.  De er «top down», det vil si en sentralorganisasjon med underledd.  VFO er «bottom up», det vil si en fellesorganisasjon for underliggende, selvstendige ledd.

 

Norge er i så måte et annerledesland når det gjelder organisering, og med en omfattende distriktspolitikk som de politiske partiene stort sett er enige om og står som garantist for.  Det er ikke slik i de øvrige nordiske landene.  En del saker ligger derfor i Norge i det partipolitiske systemet, mens det i Norden ellers ligger i interesseorganisasjoner som «Hele Sverige skal leva».  

 

VFO ser frem til det videre samarbeidet med våre naboer i Norden nå når Erik Sennesvik overtar det nye vervet.