Ny forskrift for utdeling av Grasrotmidler!

Ny forskrift for utdeling av Grasrotmidler!

Publisert av Annette Skogheim den 18.01.18. Oppdatert 19.01.18.

Grasrotsandelen er en ordning der Norsk Tippings kunder selv kan bestemme hvilken forening eller klubb som skal motta et beløp av det de selv spiller for.

Som følge av en endring i forskriften som trådde i kraft 1 januar 2018 økes andelen fra 5 til 7 prosent av spill-innsatsen! 
I begynnelsen av januar i år strømmet pengene ut fra Hamar til norsk organisasjonsliv. Rundt 25.000 lag og foreninger fikk bidrag via Grasrotandelen for 2016. Til sammen ble det tilført 448 millioner kroner til organisasjonslivet via Grasrotandelen.

I forskriften kommer det frem at velforeninger der virksomheten ikke kommer privatøkonomiske interesser til gode vil kunne motta støtte. 
Vellenes Fellesorganisasjon kom med innspill til den nye forskriftene oktober 2017 der vi pekte på at vage definisjoner kan skape usikkerhet rundt hvem som kan motta midlene, men det er ingen skade å søke. Fortsatt 900 000 kunder som ikke har valgt seg en grasrotmottaker, så her kan det være noe å hente!

H
usk at om dere skal få penger må Norsk Tippings kunder føre dere opp som mottakere. Dette kan være alt fra vellets medlemmer, venner og bekjente, og naboer.

Kravene for at en enhet kan delta er at enheten må være registrert i Frivillighetsregisteret, og den er ikke-fortjenestebasert og hovedsakelig basert på frivillig innsats.

For å lese mer om grasrotdelsandel gå inn på Norsk Tipping 

For å registrere dere i Frivillighetsregisteret les mer om kravene og hvordan det gjøres på Brønnøysund