Ny forskrift om momskompensasjon først i 2019

Ny forskrift om momskompensasjon først i 2019

Publisert av Annette Skogheim den 26.04.18.

Ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon først fra 1. januar 2019

Det blir ingen endring i regelverket for årets søknad.

Ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner har vært på høring. I høringsnotatet foreslo Kulturdepartementet at ny forskrift skulle gjelde fra søknadsåret 2018.  Det blir likevel ikke slik.

Frist for Vellenes Fellesorganisasjon 1. juni.

Kulturdepartementet har på bakgrunn av høringsuttalelsene vedtatt at ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner skal tre i kraft 1. januar 2019. Det vil derfor ikke være noen endringer i regelverket for utarbeidelse av årets søknad med frist 1. september 2018.  Vi har imidlertid ikke oversikt over hvilke andre endringer som vil bli gjort.