Ny juridisk samarbeidspartner for våre medlemmer

Ny juridisk samarbeidspartner for våre medlemmer

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 01.11.22. Oppdatert 10.01.24.

Vi har i en lengre periode mottatt tilbakemeldinger fra medlemmene våre om at vår juridiske samarbeidspartner har vært for dyr. Dette har vi tatt tak i, og vi har nå hatt tjenesten ute på anbud. Etter en nøye vurdering, er vi stolte av å kunne presentere vår nye juridiske samarbeidspartner; Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS (AVCO)

 

Fordeler

Alle medlemmer hos oss får 25% rabatt på veiledende pris hos AVCO.

Alle medlemmer får inntil 60 minutter gratis saksavklaring i forbindelse med gjennomgang av sak

Med saksavklaring menes ikke konkret rådgivning i den aktuelle saken, men omfatter en gjennomgang av sakens hovedproblemstillinger og kartlegging av hvilket arbeid som skal gjøres for vellet. Gjennomgangen kan foregå enten som online-konsultasjon, på telefon eller i et møte

 

Sentrale temaer 

  • Boligrett
  • Tingsrett
  • Naborett
  • Selskaps- og foreningsrett 
  • Plan- og bygningsrett 
  • Vei-, vann og avløpsrett
  • Forvaltningsrett
  • Entrepriserett 

  

Priser

Veiledende timesats 2024, etter at rabatt er fratrukket, er som følger:

Partner/Assosiert partner: kr 2.625,-

Senioradvokat: kr 2.175,-

Advokat: kr 2.062,-

Advokatfullmektig: kr 1.762,-

Alle priser er eks mva. Mva-en vil det enkelte vel normalt kunne få refundert i den årlige momskompensasjonssøknaden

Det enkelte vel står fritt til å velge om bistanden skal gis av en advokatfullmektig, advokat. Senioradvokat eller partner/assosiert partner

 

Kontakt

Om dere ønsker å benytte dere av Avcos tjenester, kan dere sende en epost – sammen med sakens dokumenter – til vfo@avco.no

Muntlige henvendelser kan rettes til assosiert partner Karoline Hagen, på telefon 91 11 46 40

Medlemskap hos oss må dokumenteres, så her kan dere sende oss en epost å be om en bekreftelse på medlemskapet deres, så sender vi dere en rask bekreftelse tilbake. Vår epostadresse er post@vellensfellesorganisasjon.no

 

Ikke medlem?

Som medlem av Vellenes fellesorganisasjon får din forening en rekke medlemsfordeler. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon eller meld inn din forening her