Ny og enklere oppskrift for HMS og lekeplasser

Ny og enklere oppskrift for HMS og lekeplasser

Publisert av Annette Skogheim den 01.09.20. Oppdatert 26.09.20.

En lekeplass er et godt tilbud til barn og unge i nabolaget, og flere velforeninger drifter dette.

Som medlem hos Vellenes Fellesorganisasjon har en en ansvarsforsikring som dekker tilfeller ved skader der en får erstatningskrav med bakgrunn i noe foreningen har gjort eller unnlatt å gjøre. 

Selv om man er forsikret er det viktig at en driver jevnlig etterkontroll. Vellenes Fellesorganisasjon har nå laget en enkel HMS oppskrift med skjema man kan bruke under kontrollene. Dette tilgjengelig for våre medlemmer. 
Se mer på siden Håndbok for eiere av lekeplasser