Ole Johan Jensen valgt som ny leder i VFO

Ole Johan Jensen valgt som ny leder i VFO

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 26.04.23. Oppdatert 24.08.23.

Ole Johan Jensen er valgt som ny leder for Vellenes Fellesorganisasjon etter landsmøtet som fant sted den 18. mars. Han har et bredt og variert engasjement som vil styrke arbeidet for lokal medvirkning, frivillig engasjement og enklere velarbeid.

  

Ole Johan har lang erfaring som leder av velforeningen på Bremnes på Bømlo, og har også vært engasjert i det lokale Krinslaget som er en paraplyorganisasjon for ni velforeninger i området. I tillegg har han en bakgrunn som lokalpolitiker, hvor han blant annet har ledet hovedutvalget for levekår, som omfatter oppvekst, skole og helse.

  

I VFO har han både jobbet med organisasjonsrutiner og politisk medvirkning. Videre vil han fortsette å jobbe med å sette sosial bærekraft på agendaen og sørge for at velforeninger blir hørt i lokale prosesser.

  

Det var en enstemmig valgkomite som innstilte på Ole Johan som leder av VFO. Han har med seg et sterkt styre og vi er spente på å se hvordan de vil jobbe for å styrke velforeninger og bidra til enda bedre nærmiljøer.  

 

Det nye styret er:

Leder: Ole Johan Jensen 

Nestleder: Elisabeth Leikanger  

Styremedlem: Ingvar Hognestad 

Styremedlem: Geir Sture Iversen 

Styremedlem: Ruth Våpenstad 

Styremedlem: Geir Ivar Leithe 

Styremedlem: Ola Raftevold 

Varamedlem: Dag Erik Dybdal 

Varamedlem: Oddrun Beyer Holm 

Varamedlem: Yvonne Krøger  

Varamedlem: Eyvin Bjørnstad