Oslo: Nå kan du søke om spillemidler

Oslo: Nå kan du søke om spillemidler

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 21.08.23. Oppdatert 24.08.23.

En del av overskuddet til Norsk Tipping (hovedfordelingen) går til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. Disse midlene fordeles gjennom en søknadsbasert ordning. Det er Kultur- og likestillingsdepartementet (KUL) som utarbeider regelverket (Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet), og har fullmakt til å fordele midler til fylkene, som videre detaljfordeler midler til søknader i fylkene. I Oslo det Bymiljøetaten som forvalter ordningen. 

 

KUL reviderer spillemiddelbestemmelsene hvert år, og årets utgave er nå publisert. Søkere skal forholde seg til bestemmelsene som er gjeldene året man søker om midler, så alle som skal sende inn søknad i år må lese og sette seg inn i vedlagte dokumenter. Vedlagt ligger det også informasjon om søknadsprosessen og brev fra departementet.

 

Velforeninger kan søke om spillemidler til nærmiljøanlegg. Det innebærer utendørsanlegg til egenorganisert aktivitet. Eksempler på nærmiljøanlegg:

  • trimparker
  • ballbinger
  • bordtennisbord
  • flerbruksområder

Viktig informasjon fra Bymiljøetaten:

  • Bymiljøetaten ønsker at søkere etterstreber å sende inn søknader innen 1. januar 2024. Søknadsskjemaet stenger 15. januar, så det er absolutt siste frist for å sende inn søknad. Søknader som sendes inn etter 15. januar avvises.

-       Norsk Tipping ønsker å delta på anleggsåpninger, så kontakt Kjetil Berntsen (kjetil.berntsen@norsk-tipping.no) når dere planlegger en åpning av anlegg som har mottatt spillemidler.

-       Oslo kommune jobber kontinuerlig med å oppdatere anleggsregisteret. Gå derfor inn på https://anleggsregisteret.no/finn-anlegg/ og kontrollerer at alle anlegg dere eier står registrert, og at informasjonen stemmer. Hvis noe er feil eller ikke registrert så kan dere ta kontakt med fylkesidrettskonsulenten.

 

 

Har dere behov for innføring i spillemiddelbestemmelsene, hjelp til å sende inn søknad eller har spørsmål. Kontakt Hanna Thommessen, spesialkonsulent i bymiljøetaten +47 986 95 743 eller hanna.thommessen@bym.oslo.kommune.no

 

Se vedlagte dokumenter for mer informasjon. Dokumentene er kun åpne for medlemmer av VFO.

Generell informasjon om hva søknadene skal inneholde - idrettslag.docx
Informasjon om anleggstyper - Nærmiljøanlegg - idrettslag.docx
Orientering fra KUL om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2024.pdf
Utfylling av søknadsskja - idrettslag og eksterne.docx
Årshjul og frister.docx